Konference 2014

Tilmeld dig her.

Du kan finde program og deltagerliste her: Program og Deltagerliste.

Onsdag den 29. januar 2014 afholdes konferencen “Tag cyklen alvorligt – Konference om fremtidens cykelplanlægning” i Landstingssalen på Christiansborg, København K.

Bikeability_Final_Conference

Konferencen er afslutningen på et tre år langt forskningsprojekt Bikeability, som er det vigtigste, danske forskningsprojekt inden for cykling i mange år. Førende forskere fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Delft University of Technology i Holland har undersøgt, hvordan vi kan gøre byerne mere cykelvenlige og få flere danskere til at vælge cyklen frem for bilen.

Konferencen er henvendt til politikere og kommunale beslutningstagere inden for trafik- og byplanlægning, skoleområdet og sundhedsområdet.

Det er gratis at deltage, og der vil blive serveret gratis morgenmad, frokost, snacks, kaffe og te fra Meyer Kantiner.

Tilmeld dig her.

Der er et begrænset antal pladser, så tilmeld dig med det samme.

Om konferencen

Transportudvalgets formand, Benny Engelbrecht (S), og Cyklistforbundets direktør, Jens Loft, åbner konferencen, som efterfølgende er delt op i to forløb.

I den første halvdel vil Bikeabilitys forskere fremlægge deres resultater, mens Peter Juel Jensen (V), Orla Hav (S), Eigil Andersen (SF) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) vil kommentere på forskningsresultaterne og uddrage, hvilke politiske konsekvenser den nye viden vil få, og hvordan den kan bruges fremadrettet.

I anden halvdel vil tre danske kommuner fremlægge en problemstilling, der omhandler, hvordan cykling kan blive mere udbredt i deres kommune. Problemstillingerne vil efterfølgende blive diskuteret i grupper, så kommunerne kan tage konkrete løsningsforslag med hjem fra konferencen.

Programmet bliver lukket af transportminister Pia Olsen Dyhr (SF).

 

Du kan finde programmet her.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektmedarbejder Tine Østergård på tineoe@cancer.dk eller seniorprojektleder Simon Rask på skr@cancer.dk / 3525 7419.

Hvorfor Bikeability?

Undersøgelser har vist, at antallet af cyklister er faldende, senest har Transportministeriet offentliggjort et arbejdspapir “Cykling i Danmark – hvor står vi”, hvori der står, at cykeltrafikken på landsplan er faldet med 10 procent fra 1990 til 2012.

Samtidig viser forskning fra Kræftens Bekæmpelse, at 5-6 procent af alle kræfttilfælde i Danmark kan forebygges med sund kost, fysisk aktivitet og ved at undgå overvægt. Cykling er derfor et vigtigt element, hvis vi skal reducere antallet af kræfttilfælde.

Formålet med Bikeability er at få vendt den negative udvikling ved at dele forskningsresultaterne med politikere og kommunale beslutningstagere inden for trafik- og byplanlægning, skoleområdet og sundhedsområdet.